طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیات علمی و قضات ۴ میلیون تومان تعیین شد. زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، با اشاره به نحوه دریافت مالیات از حقوق ها بیان کرد: از حقوق