طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار (Securities broker)

مدیر مالی به شخصی اطلاق می شود که دارای دانش، مهارت تامین و کاربرد وجوه سازمان بوده و با تصمیم گیری صحیح نسبت به هریک از منابع تامین مالی آن ها را مدیریت می کند.

مدیر مالی (Financial Manager)

پس از این دوره می توانید ...

  • تصمیم گیری در فعالیت های مالی.
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی.
  • پیش بینی مالی، برنامه ریزی و بودجه بندی.
  • اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول.
  • بودجه بندی سرمایه ای.
  • مدیریت سرمایه در گردش.
  • تأمین مالی کوتاه مدت.
  • ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار.
  • کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید