طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

پس از این دوره می توانید ...

  • توانایی محاسبات مالی در تصمیم گیری های فردی.
  • توانایی محاسبه هزینه های سرمایه گذاری.
  • توانایی بکارگیری مسائل مربوط با دارایی، حسابرسی و بدهی حسابرسی در سازمان خود.
  • توانایی تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به وام ها.
  • توانایی محاسبه بهره وام ها.
  • توانایی استفاده از اهرم های مالی.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید