طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

تهیه و تنظیم صورت های مالی در شرکتهای تعاونی دربرگیرنده ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت تعاونی در یک بازه زمانی مشخص بویژه یکسال مالی شرکت تعاونی است که می تواند برای طیف گسترده ای از بهره گیرندگان صورت های مالی تهیه شده در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی مدیران و مجامع عمومی مفید می باشد و دربرگیرنده ترازنامه و صورت سود و زیان صورت جریان وجوه نقد و پیوست های مالی آن ها خواهد بود.

تعاونی

پس از این دوره می توانید ...

  • بکارگیری قوانین و مقررات مالی و حقوقی تعاونی ها.
  • تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر مالی مطابق با قوانین مالی و حقوقی بخش تعاون.
  • تهیه تراز مالی و بستن حساب های موقت و دائمی شرکت.
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی به مدیران.
  • تهیه و تنظیم گزارش های مالی برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی و ارائه به مراجع ذیصلاح.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید