طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

بکارگیری سواد مالی (Financial literacy)

سواد مالی، توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری مؤثر درباره استفاده و مدیریت پول است.

سواد مالی

پس از این دوره می توانید ...

 1. بکارگیری روش های مساعد مالی:
  • باورها و ذهنیت مالی.
  • احساس فردی نسبت به پول.
  • تفکر افراد در مورد پول.
  • عوامل و نشانه های اصلی بی پولی و فقر فردی.
  • معنویت مالی.
  • شخصیت مالی.
  • قدرت رویا ، هدف، اراده و باور هوش طلایی.
  • قدرت رویا ، هدف، اراده و باور هوش طلایی.
 2. بکارگیری انواع روش های درآمد زا:
  • کار و کار آفرین.
  • انواع درآمد.
  • مفهوم کسر از درآمد.
  • روش ایجاد یک سیستم درآمد زا.
  • روش چیدمان دارائی و بدهی در گذر زمان.
  • اصول چیدمان سبد دارایی.
  • اصول ترکیب بندی مقیاس بازارهای ماالی در سبد دارایی شخصی.
 3. مدیریت پول و برنامه ریزی مالی:
  • پس انداز و تکنیک های پس انداز.
  • روش سرمایه گذاری با پس انداز اندک.
  • ابزارهای مالی و سرمایه گذاری.
  • بازده و ریسک سرمایه گذاری.
 4. تصمیم گیری در مورد خرج، پس انداز، اعتبار و بدهی:
  • مصارف پول، بایگانی و خرید.
  • شناسایی انواع هزینه های کسب وکار.
  • بایگانی و خرید.
  • مالیات کسب و کار خود.
  • انواع سپرده های بانکی، ویژگی ها و ارزیابی آن ها.
  • مزایا و معایب منابع اعتبار.
  • روش های اعتبار سنجی و بهبود آن.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید