طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

اقتصاد سنجی کاربردی

پس از این دوره می توانید ...

  • توانایی ارائه الگوهای تک معادله ای.
  • توانایی ارائه الگوهای معادلات همزمان.
  • توانایی بررسی انجام آزمون ریشه واحد.
  • توانایی بکارگیری همجمعی و الگوهای پویا.
  • توانایی بکارگیری همجعی و الگوهای چند معادله ای.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید