طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

معاون حسابرس (داخلی)

بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت های مالی می باشد. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورت های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر، گردآوری می کنند.

معاون حسابرس

پس از این دوره می توانید ...

  • آنالیز فرآیندهای حسابرسی صورت های مالی.
  • تحلیل آیین رفتار حرفه ای حسابرسی داخلی.
  • آنالیز کاربرگ های حسابرسی و کنترل کیفیت حسابرسی ها.
  • نمونه گیری در حسابرسی.
  • آنالیز شواهد، چه نوع و چه مقدار.
  • برنامه ریزی حسابرسی.
  • کنترل های داخلی و خارجی در سیستم های کامپیوتری.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید