طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

مدیر حسابرسی

بازرسي و تحليل جستجوگرانه مدارک حسابداري ، بازرسي مدارک، مشاهده دارایي ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجراي سایر روش هاي رسيدگي را دارد . این شغل با حسابرسان شاغل در شرکت ها و موسسات خصوصي و دولتي در ارتباط است.

مدیر حسابرسی

پس از این دوره می توانید ...

  • حسابرسی مالی توسط مدیر حسابرسی.
  • اجرای مسئولیت های قانونی حسابرسان.
  • کنترل فرم های حسابرسی و کیفیت حسابرسی ها.
  • نمونه گیری در حسابرسی.
  • تحلیل شواهد حسابرسی.
  • تحلیل اهداف و برنامه ریزی حسابرسی.
  • استفاده از سیستم کنترل داخلی در حسابرسی ها.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید