طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

حسابرس ارشد

وظیفه حسابرس ارشد، بررسی اثبات وجود، اثبات مالکیت، اثبات تمامیت و صحت انعکاس در صورت های مالی می باشد که در قالب گزارش نویسی و کنترل کلیه اسناد حسابداری سازمان صورت می گیرد.

حسابرس ارشد

پس از این دوره می توانید ...

  • تعیین حدود و روش های رسیدگی برای حسابرسی.
  • تقسیم کار بین حسابرسان و کمک حسابرسان.
  • زمانبندی رسیدگی به قسمت های مختلف صورت های مالی و ارائه گزارش رسیدگی به کارفرما.
  • بررسی کاربرگ های تهیه شده توسط حسابرسان و کمک حسابرسان.
  • نظارت بر اجرای صحیح استانداردهای اجرای عملیات.
  • رسیدگی به سرفصل های عمده و اساسی و تنظیم نکات عمده گزارشی.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید