طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

حسابرسی عملیاتی (سطح مقدماتی)

شایستگی حسابرسی عملیاتی دوره ای است که موجب بهبود اداره امور و مدیریت ، بهبود نظارت ها، ارتقای پاسخگویی، استفاده بهتر از منابع ، ارتقاء بهره وری و ارایه توصیه هایی برای اصلاح نواقص و انحرافات در سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و دستگاههای دولتی از طریق ارزیابی هایی است که با استفاده از معیارهای تعیین شده برای سه مؤلفه صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی انجام می شود.

حسابرسی عملیاتی

پس از این دوره می توانید ...

  • تعیین معیارهای حسابرسی عملیاتی.
  • مقایسه مفاهیم حسابرسی عملیاتی با حسابرسی صورت های مالی.
  • بکارگیری روش ها و تکنیک های حسابرسی در موسسات دولتی و بخش خصوصی.
  • آزمون کنترل های مدیریت در حسابرسی های عملیاتی.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید