طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

کمک حسابدار (Accounting Assistant)

انتظار می رود فراگیر بعد از گذراندن دوره، ضمن شناخت مفاهیم اولیه حسابداري توانایی انجام امور ساده در رابطه با شغل حسابداري از جمله توانایی کنترل محاسبات، جمع آوري اسناد و مدارك اولیه و مثبته، شناسایی مدارك مورد نیاز جهت ثبت رویدادهاي مالی، تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی عادي و ساده ، تهیه گزارش هاي مقدماتی درون سازمانی مورد نیاز واحد حسابداري و غیره را داشته باشد.

کمک حسابدار

پس از این دوره می توانید ...

  • بکارگیري مفاهیم حسابداري.
  • ثبت رویداد هاي مالی.
  • مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی.
  • ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداري.
  • تهیه و تنظیم گزارش ها و صورت هاي مالی اساسی موسسات خدماتی و اصلاحات و بستن حساب هاي دائم و موقت.
  • حسابداري در موسسات بازرگانی.
  • کارپردازي در موسسات.
  • بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه.
  • تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه.
  • بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداري.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید