طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی (Financial documentation officer)

كمک متصدی تنظیم اسناد مالی، به رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به یک رویداد مالی جهت حصول اطمینان از انجام درست عملیات با بررسی اطلاعات ایجاد شده در اسناد و مدارک مربوط می پردازد.

تنظیم اسناد مالی

پس از این دوره می توانید ...

  • بررسی تقسیم بندی واردهای اقتصادی.
  • انتقال ارقام به دفاتر مالی.
  • تنظیم اسناد مالی.
  • انجام عملیات مربوط به وجوه نقد، تنخواه گردان و صورت مغایرت بانکی.
  • ارزیابی موجودی ها.
  • انجام عملیات مربوط به مطالبات.
  • انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت.
  • تهیه اسناد بدهی و سرمایه.
  • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده.
  • بکارگیری نرم افزارهای حسابداری در تهیه اسناد مالی.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید