طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

کاربر نرم افزار مالی (Accounting software User)

پس از این دوره می توانید ...

 • بكارگیری سیستم عامل.
 • بكارگیری اینترنت.
 • بكارگیری نرم ا زار واژه پرداز Wordدر حسابداری.
 • كارگیری صفحه گسترده Excel
 • ثبت داده های مالی در نرم افزار Access
 • گزارش گیری مالی با نرم افزار Power point
 • بایگانی اسناد و مدارک مالی در نرم ا فزار One note
 • ایجاد دوره مالی با استفاده از نرم افزار حسابداری
 • کدینگ حساب ها مناسب با  فعالیت شرکت
 • طبقه بندی حساب های تفصیلی در نرم افزار
 • انجام عملیات مربوط به دریا فتی و پرداختی
 • انجام عملیات خرید و روش محصولات و خدمات شرکت

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید