طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

حسابدار صنعتی درجه 1 (First class industrial accounting)

حسابدار صنعتی درجه یک به شخصی اطلاق می گردد که علاوه بر مهارت های حسابدار صنعتی درجه دو بتواند از عهده عملیات های زیر برآید و از تئوری های مربوطه اطلاعات کافی داشته باشد.

industrial-accounting

پس از این دوره می توانید ...

  • توانایی محاسبه، ثبت و تفکیک حسابداری صنعتی از سایر حوزه های حسابداری.
  • توانایی ترسیم نمودار سازمانی در جهت وظایف و مسئولیت های مدیران در واحدهای اقتصادی.
  • توانایی محاسبه قیمت تمام شده.
  • توانایی طرح و تنظیم بودجه برای برقراری مدل های کنترل و برنامه ریزی.
  • توانایی تسهیم هزینه ها بر اساس مراکز هزینه.
  • توانایی تنطیم هزینه های حسابداری صنعتی و فرم های مربوطه.
  • توانایی محاسبه هزینه به روش سفارش کار.
  • توانایی ثبت عملیات حسابداری دفاتر.
  • توانایی طبقه بندی و محاسبه حسابداری پیمان ها.
  • توانایی محاسبه ساخت محصول برای ماسبه کل هزینه.
  • توانایی ثبت و محاسبه حسابداری صنعتی براساس استاندارد.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید