طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

حسابداری واحدهای صنفی 1

پس از این دوره می توانید ...

 • توانایی استفاده از كلیات و مفاهیم حسابداری.
 • توانایی انجام امور حسابداری موسسات خدماتی و خرید و فروش كالا.
 • توانایی استفاده از استانداردهای حسابداری.
 • توانایی استفاده از تهیه صورت حساب های مالی سود و زیان و صورتحساب سرمایه
  و ترازنامه.
 • توانایی استفاده از روش های ارزیابی كالا.
 • توانایی افتتاح و بستن حساب ها.
 • توانایی استفاده از دارایی های ثابت و دارایی های غیر مادی.
 • توانایی تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات و اسناد حسابداری.
 • توانایی ثبت رویدادهای مالی.
 • توانایی استفاده ازروشهای اصلاح حساب های صورت سود و زیان.
 • توانایی تهیه تراز آزمایشی.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید