طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.

حسابداری دولتی

پس از این دوره می توانید ...

  • تشخیص حساب ها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی.
  • تنظیم اسناد مالی در حسابداری دولتی.
  • تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه.
  • انجام عملیات حسابداری سپرده ها و حساب های بانکی سازمان های مالی.
  • انجام عملیات حسابداری بستن حساب ها در پایان دوره مالی.
  • انجام عملیات مالی طرح های عمرانی.
  • انجام عملیات مربوط به ذیحسابی.
  • توانایی ارزیابی مدیریت نقدینگی ، مدیریت هزنیه ، بهای تمام شده ، حسابرس
  • و كنترل های داخلی از دیدگاه EFQM.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید