طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

حسابداری دارائی های ثابت (اثاثیه و اموال)

حسابدار دارایی های ثابت كسی است كه بتواند از عهده طبقه بندی، كد بندی و ثبت و نگهداری اثاثیه و اموال، اموال گردانی، تشخیص مستهلك شدن دارایی ها ، طبقه بندی و كد بندی وسایل نقلیه و ماشین آلات و همچنین ثبت و نگهداری حساب های مربوطه،كار با برنامه اموال و ثبت و عملكرد حساب ها با رعایت نكات ایمنی و بهداشتی برآید.

حسابداری دارائی های ثابت (اثاثیه و اموال)

پس از این دوره می توانید ...

 • توانایی طبقه بندی اثاثیه و اموال.
 • توانایی كد بندی اثاثیه واموال.
 • توانایی ثبت و نگهداری حساب های اثاثیه و كنترل آن ها.
 • توانایی اموال گردانی.
 • توانایی تشخیص مستهلك شدن دارایی ها.
 • توانایی طبقه بندی وسایط نقلیه و ماشین آلات و كدبندی آن ها.
 • توانایی ثبت و نگهداری حساب های وسایط نقلیه و ماشین آلات.
 • توانایی كنترل وسایط نقلیه و ماشین آلات.
 • توانایی كنترل خروج دارایی های ثابت از حساب.
 • توانایی كار با برنامه اموال.
 • توانایی ثبت عملكرد حساب ها.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید